• Informatief
  • Ondersteunend
Home » Dispensatieregelingen jeugd seizoen 2022/23

Dispensatieregelingen jeugd seizoen 2022/23

Gepubliceerd op 9 mei 2022 om 10:35

Nederland is bij uitstek een opleidingsland waarin veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van jeugdspelers. Zo krijgt iedere jongen en ieder meisje de kans het optimale uit zichzelf te halen. Belangrijk is dat de KNVB en de clubs de kans vergroten dat er geen talent verloren gaat. De geboortedatum van een jeugdspeler (het zogenaamde geboortemaandeffect) kan dit bijvoorbeeld in de weg zitten.

 

Daarom biedt de KNVB een dispensatieregeling aan voor spelers die relatief klein zijn voor hun leeftijd. De dispensatieregeling geldt voor spelers, jongens en meiden, in categorie A, in de leeftijdscategorieën Onder 13 tot en met Onder 16 jaar.

 

Voor het seizoen 2022/’23 geldt er voor de JO18 categorie A, divisies en Hoofdklasse een uitzondering op de dispensatieregelgeving. Er geldt namelijk voor deze competities dat er maximaal 5 dispensatiespelers mogen deelnemen aan een wedstrijd. Ook bestaat voor de leeftijdscategorieën Onder 17 en Onder 18 de mogelijkheid dispensatie te verlenen op basis van een medische verklaring. Hierdoor kan de speler (j/m) in een ‘passende’ omgeving voetballen. 

 

Door relatief kleine spelers de kans te geven in een jongere leeftijdscategorie te spelen, wordt hen de mogelijkheid gegeven te spelen met jeugdspelers die zich in dezelfde periode van biologische ontwikkeling bevinden. Omdat de tijdelijke fysieke achterstand die zij zouden ervaren in hun reguliere leeftijdsgroep wordt opgeheven door de dispensatie, krijgen spelers de kans zich te ontwikkelen in een eerlijkere context en een meer gelijk speelveld.

 

Dispensatieverzoek indienen

Een dispensatieverzoek op basis van een medische verklaring voor het seizoen 2022/’23 dient door de vereniging vóór 1 september 2022 ingediend te zijn bij de KNVB .Vóór 22 september 2022 geeft de KNVB schriftelijk uitsluitsel naar aanleiding van het verzoek. Zorg ervoor dat het verzoek onderbouwd is en voorzien van een ondertekende medische verklaring door een sportarts of fysiotherapeut, alsmede het ingevulde rekenmodel dispensatiecheck

 

B-Categorie

Ook voor voetballers in categorie B zijn er dispensatiemogelijkheden. Bij de spelvorm waarbij er 6 tegen 6 (t/m O10) gespeeld wordt, is er één dispensatiespeler per team toegestaan. Bij 8 tegen 8 (t/m O12) is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen. Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. 

In gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, mogen meiden één jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Bovenop de automatische dispensatie van één jaar krijgen meiden in de gemengde competities niet nog een extra (tweede) jaar dispensatie.

 

Onder B-categorie vallen bij de jeugd de volgende competities:

t/m JO12 alle klassen

JO13 t/m JO19 1e klasse en lager 

MO11 t/m MO20 alle klassen

 

(bron KNVB)Mis niets van de (technische) ontwikkelingen en activiteiten van de Zaanse voetbalclubs. Blijf ook op de hoogte van de publicaties van de KNVB. Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief van Voetbal Varia

 

(gegevens worden alleen gebruikt voor de nieuwsbrief)


«   »