Home » Clubs blikken terug en kijken vooruit naar 2021

Clubs blikken terug en kijken vooruit naar 2021

Gepubliceerd op 27 december 2020 om 16:38

Het jaar 2020 is al weer bijna ten einde en dat is voor de meeste clubs hét moment om van de gelegenheid gebruik te maken terug te blikken op het bewogen jaar, maar zeker ook om de blik met hoop op het nieuwe jaar te richten. 

2020 was vooral het jaar van de Corona-uitbraak, dat ook veel invloed heeft gehad op het amateur voetbal. Onder andere onafgemaakte competities, geen ouders op het complex, geen evenementen, dichte kantines, beperkte mogelijkheden om te trainen of alleen nog maar onderlinge wedstrijden bij de jeugd. Op vele manieren werden de clubs sportief en financieel geraakt. 

 

Terugblik 

Op de diverse websites richtten de voorzitters of commissies zich tot haar leden. Zo benadrukt SVA-voorzitter Richard Fleer met name dat de club ondanks de financiële gevolgen van de crisis, er financieel gezien nog goed voor staat. "De club, daaronder is vroeger en tijdens de periode van de laatste besturen goed geheid. Ondanks een mega investering in nieuwe velden, kantine, en wat al niet meer, is het gelukt een financieel gezonde basis neer te leggen. Zo gezond dat de kantine gewoon een jaar dicht kan. Eigenlijk kan een club met een dergelijke schuldenlast niet zonder die inkomsten, maar het moet. We zijn en raken niet in paniek, alles is onder controle en onze financiële mensen doen daarin fantastisch werk"   

 

Nico Kramer, voorzitter van WSV'30 neemt de leden vooral mee naar de verschillende fases van maatregelen afgelopen periode. "Het seizoen begon nog met het tradionele Freektoernooi . Na heel veel aanpassingen, zoals pijlen op de vloer, looprichtingen, ontsmettingsmiddelen en extra zitplaatsen op het terras van de tribune en op het speelveldje, kon destijds ook de kantine weer open. Een uitdaging hierbij was wel om iedereen op een zitplaats te krijgen en te houden en dat op 1,5 meter afstand van elkaar. Uiteindelijk werd het evengoed een succesvol toernooi, zowel sportief als financieel. De eerste wedstrijden van de competities, zowel bij de jeugd als bij de senioren dames- en heren werden nog met publiek gespeeld, maar al na een paar wedstrijden werden de maatregelen aangescherpt dat deze wedstrijden alleen gespeeld mochten worden zonder dat er publiek op het complex aanwezig was. Even later werden zelfs alle alle competities weer stilgelegd. Alleen de jeugd mocht blijven trainen en onderlinge wedstrijden blijven spelen. De senioren hebben korte tijd kunnen trainen in viertallen en nu is weer bepaald dat dit alleen toegestaan is in tweetallen."

 

Bij Zaandijk is het de Kantine Commissie die zich uitspreekt en vooral haar leden, de reuring en de gezelligheid mist. "Het was een heel vreemd jaar met allerlei beperkingen en maatregelen. En alsof dat nog niet genoeg was: een oorverdovend stil, leeg complex. Géén kinderen, géén ouders, géén spitsen of linksbacks."

 

Voor Zaanlandia zat het jaar 2020 sowieso vol met diepte- en hoogtepunten. Zo ging de voltallige zondagselectie weg, maar werd er ook in korte tijd een nieuwe zaterdagselectie samengesteld. Ook financieel werd de club, volgens voorzitter Hendri Siemons, door alle maatregelen geraakt, waardoor de contributie op dit moment dan ook extra noodzakelijk is om de vereniging draaiende te houden.

 

Volgens het bestuur van Jisp bood de crisis juist ook mogelijkheden. Gedurende de eerste lockdown had de vereniging het veld open gesteld voor alle jeugd uit het dorp om mee te trainen. Als gevolg daarvan zijn er twee extra jeugdteams ingeschreven, waardoor het seizoen gestart werd met drie jeugdteams.

 

Dankbaar

Nat als in het dankwoord van het bestuur van Saenden wordt in ieder geval duidelijk, dat ondanks alle maatregelen er door de clubs niet stil gezeten wordt. Aangepaste trainingen, onderlinge wedstrijden, toernooitjes, activiteiten of onderhoud aan het complex. Bij alle clubs wordt er door de werkploegen nog vele uren gewerkt en elke week zijn de trainers, commissies en/of vrijwilligers in de weer om binnen alle maatregelen in ieder geval de jeugd maar ook in sommige gevallen de senioren bezig te houden. Sporting Krommenie voorzitter Jan Kee, maar ook de andere clubs beseffen ook dat ze niet zonder deze inzet kunnen en is iedereen daar dan ook heel erg dankbaar voor. Zoals de clubs ook dankbaar en trots zijn op hun leden en sponsors die hun lidmaatschappen of contracten niet opzeggen en de clubs trouw blijven.

 

Vooruitzicht

Ook blikken de clubs met vooral veel hoop vooruit naar 2021. Zo kijkt SVA er heel erg naar uit om het moment dat er weer "normaal" gevoetbald kan worden en willen ze daar dan, eventueel met een groot feest, samen met de leden zeker bij stil staan. Voor Zaanlandia en FC Zaandam zal het jaar hoe dan ook in het teken staan van de toekomst en zullen de fusiegesprekken tussen beide clubs weer opgepakt worden, al zal het volgens FC Zaandam voorzitter inmiddels lastig worden dat de voorgenomen fusie al in het seizoen 2021-2022 kan ingaan.  

 

Zoals alle clubs hoopt Jan de Haas van Hercules-Zaandam vooral dat 2021, heel simpel gesteld, een beter jaar wordt. Dat door onder andere de aangekondigde vaccinaties de problemen weer beheersbaar worden en dat iedereen uiteindelijk weer kan leven in vrijheid en zonder angst. Dat we weer met z'n allen samen kunnen zijn en weer de voetbalclubs kunnen voor competitiewedstrijden, voor leuke evenementen en gezellige volle kantines.    

 

Het bestuur van Fortuna Wormerveer verwoordt het tot slot treffend en in principe geldt het (enigszins) voor alle voetbal liefhebbers, leden en clubs. "Er wordt gehoopt dat in 2021 als club weer het complete sport- en sociale platform aangeboden kan worden aan haar leden. De kern van een de club ligt namelijk niet aan de oppervlakte maar dieper. Diep in de vereniging geworteld ligt de kern, een gezellige, eigenzinnige, stoere en ambitieuze club met vele mensen die bereid zijn iets voor hun club te doen. Ze zijn met zeer veel vrijwilligers elke dag bezig de club naar behoren te laten draaien, waardoor het ouderwetse trotse verenigingsgevoel in stand gehouden kan worden. Saamhorigheid levert resultaat. 

Emotie, hartstocht en passie voor de club zijn ingrediënten die onze sportbeleving maar zeker ook het clubgevoel beheersen. Integratie en verbinden is iets waar iedereen met zijn allen aandacht aan moeten (blijven) geven voor nu en voor de toekomst!" 

 

Blijf op de hoogte en volg Voetbal Varia ook op Facebook en Instagram 


«   »