Home » Nieuwe opleidingen KNVB seizoen 2021-22 tot Hoofd Opleiding

Nieuwe opleidingen KNVB seizoen 2021-22 tot Hoofd Opleiding

Gepubliceerd op 19 februari 2021 om 13:42

Elke vereniging met jeugdspelers (groot, klein, ambitieus, gezellig enz.) heeft wel een jeugdopleiding. Jeugdtrainers en andere betrokkenen doen tijdens elke training, wedstrijd, andere activiteiten hun best kinderen te helpen in hun ontwikkeling als jeugdvoetballer/ster. Er wordt dus aan het opleiden van jeugdvoetballers/sters gedaan. Een Hoofd Opleiding (HO) kan hier op verschillende vlakken een prachtige bijdrage aan leveren.

Ten behoeve van de vereniging:

Een HO kan samen met andere verantwoordelijken binnen de vereniging m.b.t. het jeugdvoetbal,  het jeugdvoetbalbeleid en kaderbeleid (of onderdelen daarvan)  ontwikkelen. Dit met als doel, dat het opleiden van jeugdvoetballers/sters naar het idee van de vereniging plaats te laten vinden en daarmee de gestelde doelen optimaal te kunnen realiseren.

Ten behoeve van het jeugdkader (trainers, coaches, scouts, coördinatoren):

Een HO kan de verschillende groepen kaderleden helpen het jeugdvoetbalbeleid optimaal in de praktijk te brengen. Het vrijwillig, betaald, (on)gediplomeerd, (on)ervaren enz. jeugdkader is de belangrijkste schakel tussen het jeugdvoetbalbeleid (datgene wat de vereniging jeugdspelers wil bieden) en de jeugdspelers. Zij zijn het die het plezier en de ontwikkeling van jeugdspelers in grote mate bepalen en verdienen dus alle aandacht. Dit doet de HO door hen intern, binnen clubverband, te begeleiden en op te leiden/scholen.

Ten behoeve van jeugdvoetballers/sters:

Een HO is binnen een jeugdopleiding niet degene die direct invloed heeft op het plezier en de ontwikkeling van jeugdspelers, die centraal staan in een jeugdopleiding, maar levert indirect een grote bijdrage door de rol die hij/zij heeft ten aanzien van het jeugdvoetbalbeleid, het kaderbeleid, het in de praktijk uitgevoerd krijgen en door- ontwikkelen daarvan.

 

Op drie verschillende niveaus (A/B/C) organiseert de KNVB in het seizoen 2021/’22 weer opleidingen tot HO. Dit zijn opleidingen bedoeld voor zowel de grote, middelgrote als de kleine verenigingen.

 

De afgelopen seizoenen rondden ruim honderdvijftig deelnemers de opleiding tot HO af. Na het volgen van een HO-opleiding zijn zij in staat meer impact te hebben op de ontwikkeling van het (jeugd)voetballen binnen de vereniging. Ook ontstaat er meer plezier doordat zij succesvoller hun functie zullen uitvoeren. Verenigingen van alle grootten hebben baat bij een HO. Hij of zij ontwikkelt en bewaakt de rode draad binnen de jeugdopleiding, zorgt voor verbeterde doorstroom naar de senioren én draagt bij aan betere trainers. Met als eindresultaat dat spelers met veel plezier iedere dag weer naar de vereniging komen en beter worden. Daarnaast is de ervaring dat bestuursleden zich nog beter kunnen focussen op hun kerntaken, namelijk het besturen van de vereniging.

Meer informatie en inschrijven

Meer weten over welke HO-opleiding bij jouw club past of over de inhoud van het programma? Bekijk dan hier de informatie op KNVB Assist. Hier kun je je ook inschrijven voor de HO-opleidingen. 

 

(bron KNVB)
«   »