Jan de Haas stopt als voorzitter Hercules Zaandam

Gepubliceerd op 30 augustus 2021 om 17:17

Voorzitter Jan de Haas heeft aangegeven per 1 oktober te stoppen als voorzitter van Hercules-Zaandam en de club gaat nu op zoek naar een nieuwe voorzitter

In een persoonlijke motivatie van Jan de Haas aan de leden van Hercules-Zaandam geeft hij aan dat hij toen hij in 2018 de functie op zich nam, zichzelf had voorgenomen deze functie maximaal drie seizoenen te bekleden.

 

Deze afgelopen drie seizoenen heeft hij als wisselend positief ervaren. Goede ervaringen werden afgewisseld met tegenvallende ontwikkelingen. Waar de club er in geslaagd bleek om weer met een voltallig bestuur aan de slag te gaan, waren  er nauwelijks nieuwe vrijwilligers te vinden voor de bezetting van belangrijke commissies. Heel veel werk binnen de vereniging wordt nog steeds gedaan door een veel te kleine groep vrijwilligers. Alhoewel veel verenigingen hetzelfde probleem ervaren, beschouwt Jan de Haas de situatie bij Hercules-Zaandam als urgent. Momenteel ontbreekt het aan voldoende vrijwilligers voor de jeugdcommissie, kantinecommissie, evenementencommissie en toernooicommissie. Belangrijke pijlers binnen de vereniging  om te zorgen voor een bloeiend verenigingsleven. Er zullen veel meer mensen moeten komen, die uit zich zelf het voortouw willen nemen om de organisatie sterker te maken.

 

Zoals al eerder gemeld hebben wij natuurlijk wel een groep vrijwilligers die geweldig hun best doen, elke week weer. Maar dit zijn er gewoon veel te weinig om het verschil te maken. De meesten van hen komen voort uit één van de twee fusieverenigingen. Uit de tijd dat leden nog een nauwe band hadden met hun club. Clubgevoel is tegenwoordig helaas nog nauwelijks een factor.

 

Terugblikkend komt Jan de Haas tot de conclusie dat zijn inspanningen als voorzitter onvoldoende hebben gewerkt om noodzakelijke veranderingen gerealiseerd te krijgen. Om veranderingen succesvol geïmplementeerd te krijgen is het belangrijk dat deelgenoten ook bereid zijn te veranderen. Hij vindt de veranderingsbereidheid binnen Hercules-Zaandam echter te wensen over laten. Hij vindt dat het hem niet gelukt is om dit proces positief te beïnvloeden.                           

 

Bovenstaande heeft Jan de Haas doen besluiten, dat hij geen vervolg zal geven aan een verlenging van het voorzitterschap. 

 

Ga naar de website van Hercules-Zaandam voor de volledige motivatie

(info Hercules-Zaandam)


Niets meer missen van alle activiteiten en (technische) ontwikkelingen bij de voetbalclubs in de Zaanstreek?!? Of van de berichten van de KNVB over de Corona of volgend seizoen? Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief van Voetbal Varia

 

(gegevens worden alleen gebruikt voor de nieuwsbrief)«   »