Zowel in categorie B als in categorie A kan er met dispensatiespelers worden gespeeld. Hieronder een overzicht van alle dispensatieregels die gelden voor het seizoen 2022 - 2023 bij de B-categorie en A-categorie.

 

B-Categorie

Bij de spelvorm waarbij er 4 tegen 4 of 6 tegen 6 (t/m O10) gespeeld wordt, is er één dispensatiespeler per team toegestaan. Bij 8 tegen 8 (t/m O12) is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen. Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. 

In gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, mogen meiden één jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Bovenop de automatische dispensatie van één jaar krijgen meiden in de gemengde competities niet nog een extra (tweede) jaar dispensatie.

 

Veteranen 11x11

Voor de veteranen 35+ en 45+ die 11x11 spelen gelden de volgende dispensatiemogelijkheden:

  • In de leeftijdscategorieën 35+ en 45+ zijn maximaal 3 dispensatiespelers per wedstrijd toegestaan.
  • Dispensatiespelers in de leeftijdscategorie 35+ dienen bij het uitkomen in een wedstrijd een minimale leeftijd van 30 jaar te hebben.
  • Dispensatiespelers in de leeftijdscategorie 45+ dienen bij het uitkomen in een wedstrijd een minimale leeftijd van 40 jaar te hebben.

7x7 mannen 35/45+ en 7x7 vrouwen 18/30+

Op het moment van spelen dienen alle spelers/speelsters de minimale leeftijd te hebben van 35 jaar (35+categorie), 45 jaar (45+categorie), 18 jaar (18+categorie) en 30 jaar (30+categorie). Er is geen dispensatie mogelijk.

Voor de categorie vrouwen 18+ geldt dat incidenteel een jongere speelster mag deelnemen. Deze speelster moet echter wel minimaal 15 jaar zijn.

A-Categorie

De KNVB biedt sinds het seizoen 2019/’20 een dispensatieregeling aan voor spelers die relatief klein zijn voor hun leeftijd. De dispensatieregeling geldt voor spelers, jongens en meiden, in de A-categorie, in de leeftijdscategorieën Onder 13 tot en met Onder 16 jaar. 

Voor het seizoen 2022/'23 geldt er voor de JO18 categorie A, divisies en Hoofdklasse een uitzondering op de dispensatieregelgeving. Er geldt namelijk voor deze competitie dat er maximaal 5 dispensatiespelers mogen deelnemen aan een wedstrijd. 

Ook bestaat ook voor de leeftijdscategorieën Onder 17 en Onder 18 de mogelijkheid dispensatie te verlenen op basis van een medische verklaring (attest dokter).

Daarnaast is net als in categorie B ook in categorie A de regel van toepassing dat in gemengde competities, uitgezonderd de JO7, JO8 en JO9, meiden één jaar ouder mogen zijn (automatische dispensatie). Bovenop de automatische dispensatie van één jaar krijgen meiden in de gemengde competities niet nog een extra (tweede) jaar dispensatie.

Keepers

In geval een vereniging om op basis van sportieve en/of fysieke redenen een keeper, in de leeftijdscategorie Onder 13 tot en met Onder 16, een dispensatie wil verlenen en deze niet voldoet aan de normen die gelden voor de biologische dispensatie in categorie A, dan is er een mogelijkheid om via een schriftelijke aanvraag dit verzoek voor 1 september 2022 bij de KNVB kenbaar te maken. 

 

Dispensatieverzoek indienen

Een dispensatieverzoek voor het seizoen 2022/2023 dient door de vereniging vóór 1 september 2022 ingediend te zijn bij de KNVB .Vóór 22 september 2022 geeft de KNVB schriftelijk uitsluitsel naar aanleiding van het verzoek. Zorg ervoor dat het verzoek onderbouwd is en voorzien van een ondertekende medische verklaring door een sportarts of fysiotherapeut, alsmede het ingevulde rekenmodel dispensatiecheck

 

Lees ook: overzicht KNVB publicaties kalender en regels seizoen 2022/23

 

(bron KNVB)