Programma KNVB helpt mee met ontwikkelen jeugdbeleid

Om kinderen in een veilige omgeving met nog meer plezier (beter) te kunnen leren voetballen, is het van groot belang dat je als vereniging een duidelijke visie op de eigen jeugdopleiding hebt. Liggen er binnen jouw vereniging ook uitdagingen in het (door)ontwikkelen van de jeugdopleiding? Het Programma Voetbalontwikkeling van de KNVB en NMC Bright kan hierbij helpen.

 

Er zijn meerdere thema's waar je als vereniging tijdens het Programma Voetbalontwikkeling aan kunt werken en waarvoor je concrete handvatten aangeboden krijgt. Samen met (jeugd)spelers, trainers, ouders en bestuurders bepaal je als vereniging zelf welke thema’s dit zijn. 

Het Programma Voetbalontwikkeling is toegankelijk voor alle voetbalverenigingen en in hoofdlijnen ziet het Programma Voetbalontwikkeling er als volgt uit:

Stap 1 Oriënteren

Via een digitaal intakegesprek licht NMC Bright het Programma Voetbalontwikkeling toe en wordt verteld wat de vereniging van de KNVB mag verwachten. De vereniging legt uit waarom ze op een bepaald thema ondersteuning zouden willen, wat de ondersteuning op zou moeten leveren en welke inzet de vereniging daarin wil én kan leveren.

Stap 2 Analyseren

In deze fase wordt er via een aantal middelen geprobeerd een beeld te krijgen van de beginsituatie op het thema. Met behulp van vragenlijsten onder spelers, ouders, trainers, technisch verantwoordelijken als de Hoofd Opleiding, coördinatoren en bestuursleden wordt er geïnventariseerd wat men van het thema weet. Daarnaast worden er relevante documenten die betrekking hebben op het thema opgevraagd. De uitkomst van de vragenlijsten en het beeld vanuit de documenten, worden vervolgens met een brede delegatie van de vereniging besproken. Op basis daarvan wordt de beginsituatie en het ontwikkeldoel voor het thema geformuleerd. Dit leidt tot het ontwikkelplan.

Stap 3 Ontwikkelen

Aan de slag met de (door)ontwikkeling van de jeugdopleiding. Via een aantal ontwikkelactiviteiten, die deels door de vereniging en/of deels in samenspraak met de KNVB worden uitgevoerd, wordt geprobeerd het ontwikkeldoel te realiseren. Voorbeelden van ontwikkelactiviteiten zijn:

  • Een bijeenkomst met bijvoorbeeld bestuursleden, TC-leden, de Hoofd Opleiding, een aantal scouts en jeugdtrainers waarin de uitgangspunten van de jeugdopleiding worden besproken. Deze uitgangspunten komen meestal voort uit de missie, visie en doelstellingen van de vereniging;
  • Een (brainstorm)sessie om een optimaal proces te ontwikkelen;
  • Een toets-sessie waarin de vereniging het conceptbeleid op het thema aan een brede groep betrokkenen presenteert, er draagvlak voor creëert en feedback ophaalt.

Stap 4 Evalueren

Het Programma Voetbalontwikkeling sluit af met het gezamenlijk evalueren van het proces en het resultaat. Daarbij wordt er ook gekeken naar de toekomst, op basis van vragen als: ‘wat ziet de vereniging als vervolg?’, ‘welke suggesties heeft de KNVB ten aanzien van een vervolg?’ en ‘wat kan de KNVB daarin nog betekenen?’

 

Wil je met jouw vereniging aan de slag met het Programma Voetbalontwikkeling en zo op een duurzame manier de jeugdopleiding (door)ontwikkelen? Klik dan hier voor het aanvraagformulier vrijblijvend je interesse kenbaar.

(bron KNVB)OP de hoogte willen blijven van de (technische) ontwikkeling bij de clubs in de Zaanstreek?!? Of geen belangrijke data en/of nieuwsberichten van de KNVB meer willen missen?!? Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief van Voetbal Varia


«   »