Home » Publicaties KNVB » KNVB schoolvoetbal nog steeds een mogelijkheid

KNVB schoolvoetbal nog steeds een mogelijkheid

Het coronavirus zorgt ervoor dat het voetbalseizoen 2020/’21 anders verloopt dan we gehoopt hadden. Dat geldt ook voor het KNVB Schoolvoetbal. Door het weer openstellen van de basisscholen en de huidige voetbalmogelijkheden voor de jeugd is er zeker perspectief om een lokaal Schoolvoetbaltoernooi te organiseren.

Ondanks de ‘lockdown’ mogen jeugdvoetballers nog steeds onderling op de eigen voetbalvereniging blijven voetballen. De KNVB is blij dat de overheid het belang van sporten voor de jeugd onderschrijft en deze uitzondering mogelijk maakt. Door deze uitzondering bestaat ook de kans dat veel lokale KNVB Schoolvoetbaltoernooien dit schooljaar doorgang gaan vinden. Voor alle basisschoolleerlingen is KNVB Schoolvoetbal een jaarlijks hoogtepunt, waarin zij als klas lekker gaan voetballen, plezier maken en samen mooie herinneringen maken.

Coronascenario Schoolvoetbal 2021

Ondanks alle onzekerheden heeft de KNVB daarom de lokale organisatoren opgeroepen zich voor te bereiden op een scenario waarin het schoolvoetbaltoernooi dit jaar ‘gewoon’ plaats gaat vinden. Uiteraard op een veilige en verantwoorde manier en alleen als de op dat moment geldende overheidsmaatregelen dit toestaan. Door nu tijdig te starten met de voorbereidingen zorgen de lokale organisatoren ervoor dat er - als de situatie dit toelaat - basisschoolleerlingen dit schooljaar alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op een leuke en verantwoorde manier te voetballen en te bewegen!

Voorbereiding en planning

Veel toernooien vinden plaatsen in de maanden maart, april en mei. Daarna volgen normaliter de finales. Vanuit de landelijke organisatie wordt er graag plaats gemaakt om de lokale toernooien doorgang te laten vinden. De gemeentes Utrecht, Rotterdam en Gouda hebben hun toernooien al verzet tot na de meivakantie. De lokale organisatoren is gevraagd om alvast na te denken over een alternatieve datum, mocht Schoolvoetbal in de maanden maart of april niet plaats kunnen vinden. De maanden mei en juni zijn dan een mooi alternatief, mits toegestaan, om het lokale toernooi te organiseren. In dat geval vervallen de finales dit seizoen en wordt er voorrang gegeven aan de lokale toernooien.

 

Rol verenigingen

Veel amateurverenigingen zijn gastheer van de lokale Schoolvoetbaltoernooien. Schoolvoetbal is voor veel verenigingen een middel voor werving van nieuwe leden onder de deelnemende meiden en jongens. Mocht het weer toegestaan zijn om wedstrijden te spelen, tegen andere verenigingen, hoopt de KNVB ook dat verenigingen hun sportpark openstellen voor de jongens en meiden van de lokale basisscholen. Hierdoor kan het Schoolvoetbaltoernooi doorgang vinden en hopelijk levert het ook veel nieuwe leden voor de verenigingen op.

 

(bron KNVB)
«   »