Home » Publicaties KNVB » Betaling amateurspelers aan banden

Betaling amateurspelers aan banden

Vanaf het seizoen 2022/’23 mogen amateurvoetballers géén andere vergoeding meer ontvangen dan een daadwerkelijke onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding volgens de vrijwilligersregeling. Dat voorstel heeft de bondsvergadering van de KNVB maandag goedgekeurd. Binnen het amateurvoetbal is al langer discussie over het betalen van spelers en onder welke voorwaarden dat wel en niet zou moeten worden toegestaan.

Contractspelers

Onder de nieuwe regelgeving mogen verenigingen nog steeds spelerscontracten afsluiten die zijn geregistreerd bij de KNVB. Daarmee zijn deze spelers contractspelers zoals vastgelegd in de reglementen van de bond.

Betalen door derden verboden

De nieuwe regelgeving verbiedt echter verenigingen om spelers voor deelname aan wedstrijden en trainingen te betalen via derden, zoals sponsors of aan een vereniging gelieerde stichting. Zo blijven alleen amateurspelers over die géén vergoeding ontvangen, behalve een daadwerkelijke onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding volgens de vrijwilligersregeling.

Handhaving

De handhaving van de nieuwe regels gaat steekproefsgewijs plaatsvinden, op basis van high trust, high penalty. Clubs en spelers zullen worden gestraft wanneer ze de regels overtreden. Dat kan voor spelers bijvoorbeeld gaan om lange uitsluitingen of schorsingen en voor clubs om plaatsing in een lagere klasse of het inhouden van maximaal vijf wedstrijdpunten op de ranglijst van de lopende competitie.

Ingangsdatum

De nieuwe regelgeving gaat vanaf het seizoen 2022/’23 in. Zo kunnen amateurverenigingen en spelers optimaal worden voorgelicht door de KNVB en hebben ze voldoende gelegenheid om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.

 

(bron KNVB)

Blijf op de hoogte en volg Voetbal Varia op Facebook en Instagram


«   »