Uitleg en webinar voor nieuwe regels betalen amateurspelers

Vanaf het seizoen 2022/’23 verandert de manier waarop spelers in het amateurvoetbal een vergoeding ontvangen. Amateurvoetballers mogen dan géén andere vergoeding meer ontvangen dan een daadwerkelijke onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding volgens de vrijwilligersregeling. Omdat de nieuwe regels een behoorlijk impact hebben op een deel van de verenigingen, organiseert de KNVB op woensdag 10 november 2021 (19.00 uur tot 20.00 uur) een webinar over dit onderwerp.

 

Tijdens dit webinar wordt een korte toelichting gegeven over de gewijzigde regels. Daarnaast gaat de Belastingdienst nader in op de vrijwilligersvergoeding (wat mag wel en wat mag niet). Ook komt een aantal belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen/aandachtspunten, in verband met de nieuwe regels, aan de orde. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Klik hier om je in te schrijven voor de webinar

 

De nieuwe regelgeving treedt op 1 januari 2022 in werking, wat betekent dat spelerscontracten die vanaf deze datum worden gesloten moeten voldoen aan de nieuwe regels. Concreet betekent het in werking treden van de nieuwe regels het volgende:

 • Alle spelerscontracten die vanaf 1 januari 2022 worden gesloten, moeten voldoen aan de nieuwe regelgeving (de enige wijziging op dat moment t.o.v. nu is dat er geen reglementair verplichte arbeidsomvang meer geldt);
 • Amateurspelers mogen vanaf de start van het seizoen 2022/’23 geen andere vergoeding ontvangen (voor deelname aan trainingen en/of wedstrijden) dan een onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding (ongeacht wie de vergoeding betaalt). Zij mogen dus ook niet meer een niet door de KNVB geregistreerde arbeidsovereenkomst hebben;
 • Indien een amateurspeler na 1 januari 2022 wordt overgeschreven (er zal dan dispensatie daarvoor moeten zijn verleend), mag hij/zij bij zijn/haar nieuwe club (ongeacht wie dit betaalt) niet méér ontvangen dan een onkostenvergoeding of vrijwilligersvergoeding voor zijn/haar deelname aan trainingen en/of wedstrijden.

 

Een amateurspeler mag dus niet méér worden betaald dan een daadwerkelijke onkostenvergoeding of de vrijwilligersvergoeding overeenkomstig de vrijwilligersregeling.

Onder een onkostenvergoeding worden de volgende aan een amateurspeler werkelijk gemaakte kosten gerekend:

 • Reiskosten;
 • Verblijfkosten;
 • Afkopen van wachten of diensten;
 • Vergoeding van werkverzuim;
 • Noodzakelijke extra kosten in verband met studie.

 

Onder de nieuwe regelgeving blijft het betalen van amateurspelers door verenigingen of derden mogelijk. Wil men meer dan een onkostenvergoeding of vrijwilligersregeling betalen, dan moet dit via een spelerscontract en wordt de speler contractspeler. Een spelerscontract kan alleen met een speler worden gesloten door een amateurvereniging of een aan de amateurvereniging gelieerde stichting die is erkend en geregistreerd door de KNVB.

Door deze wijziging van de regels bestaan er straks twee categorieën spelers.

 1. Amateurspelers
  Dit zijn spelers die niet meer dan een onkostenvergoeding of de vrijwilligersvergoeding van de vereniging of een derde ontvangen.
 2. Contractspelers
  Dit zijn spelers van 15 jaar en ouder die, met een amateurvereniging of een aan de amateurvereniging gelieerde stichting die is erkend en geregistreerd door het bestuur amateurvoetbal, een door het bestuur amateurvoetbal of het bestuur betaald voetbal geregistreerde overeenkomst hebben gesloten, op basis van welke zij een geldelijke vergoeding ontvangen voor hun deelname aan wedstrijden en/of trainingen. De arbeidsomvang moet in deze arbeidsovereenkomst in het amateurvoetbal zijn opgenomen.

De overeenkomst tussen een speler en de vereniging of de aan de vereniging gelieerde stichting wordt ook wel spelerscontract genoemd. Dit spelerscontract moet ter registratie aan de KNVB worden gezonden.

 

Meer informatie over de nieuwe regelgeving is te vinden op de website van de KNVB

 

(bron KNVB)Mis niets van de (technische) ontwikkelingen en activiteiten van de Zaanse voetbalclubs. Blijf ook op de hoogte van de publicaties van de KNVB. Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief van Voetbal Varia

 

(gegevens worden alleen gebruikt voor de nieuwsbrief)


«   »